ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Βιομηχανία AMP είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και τα προϊόντα που διαθέτει είναι πιστοποιημένα με CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/106/ΕΚ.

icap  icap  iso_9001_2008-300x276  icap  iso_9001_2008-300x276  CE-Declaration-of-conformity-300x212